PIEGĀDE

Piegāde tiks veikta no SIA „ODD SERVISS” Noliktavas (Rīgā, ) uz Klienta Pasūtījumā norādīto piegādes adresi.

Pēc klienta norādijuma piegāde pa ( Latviju ), iespējams veikt Ar Latvijas pasts starpnieciību un DPD Kurjera starpniecību par atsevišķu samaksu pēs attiecīgā piegādāāja noteiktā tarifa.

Gadījumos, ja produktu piegāde Klientam izrādās neiespējama sakarā ar to, ka Klients vai jebkura cita persona, kuru norādījis Klients piegādes saņemšanai, nav sastopams norādītajā piegādes adresē, lai gan Klients ar saprātīgā termiņā nosūtītu iepriekšēju paziņojumu ir ticis informēts par piegādes laiku, Klientam var tikt pieprasīts segt nesekmīgās piegādes izmaksas, kā arī izmaksas, kas ir saistītas ar atkārtotu piegādi, ja Klients tādu ir pieprasījis.

Prece uzskatāma par piegādātu Klientam brīdī, kad pārvadātājs ir nodevis preci Klientam.